Innovation Market | memorandum _energy
шапка_сайта_2019

МЕМОРАНДУМ

секції «Енергетика» Міжнародного форуму “Innovation Market”

Виходячи із доповідей та дискусій, проведених під час роботи секції «Енергетика» на Міжнародному форумі “Innovation Market”, що пройшли під гаслом «Енергетиці України – динаміку світових трендів», експерти Форуму дійшли висновків:

Сучасна енергетична система країни є вкрай застарілою і не відповідає а ні умовам часу, а ні умовам розвитку держави і має бути поступово замінена системою, побудованою на базі сучасних технологій енергогенерації, енергопостачання і енергоспоживання, процес перезавантаження якої відповідатиме сучасним трендам розвитку світової енергетики.

На превеликий жаль і подив, маючи більше ніж достатньо ресурсів для сучасного відтворення енергії, країна досі залишається енергозалежною державою, демонструючи тим самим свою безвідповідальну енергетичну політику.

Поточна енергетична політика держави має виходити із щорічного енергетичного балансу країни, що базується на енергетичних потребах країни і енергетичній стратегії, яка базується на стратегії економічного і соціального розвитку України. Всі вище згадані стратегії мають відповідати критеріям сталого розвитку держави.

Концентруючись на програмі стратегічного розвитку енергетичної галузі, експерти виділяють пропозиції, які надійшли під час роботи Форуму:

Розробити, затвердити і перейти до виконання стратегії розвитку енергетичної галузі до 2035-го року, яка забезпечить сталий розвиток держави і відповідатиме основним трендам розвитку сучасної світової енергетики:

Зменшенню викидів у атмосферу і забрудненню довкілля енергогенеруючими об’єктами;

Динамічному розвитку енергетики на базі відновлюваних джерел енергії, яка має поступово повністю замінити вуглецеву;

Зменшенню, виходячи з вище вказаного, частки енергетики, що базується на копальних джерелах енергії (вугіллю, газу, нафті і т. ін.)і поступовому виведенню іі із енергетичного балансу;

Підвищенню енергоефективності сучасних виробництв і скороченню енергонавантаження на ВВП країни;

Широкому залученню населення держави до проведення енергетичних реформ шляхом широкого розповсюдження енергетичних ідей і сучасних технологій енергогенерації у приватних оселях (prosumers), індивідуальних системах енергозабезпечення у ЖКГ, бюджетних установах і т. ін.;

Доступу до систем енерготраспортування і розвитку «розумної» мережі енергопостачання (технології Smart Grid) по мірі формування сучасної мережевої моделі енергетики;

Формуванню нової моделі ринкових відносин між суб’єктами енергопостачання і енергоспоживання.

На шляху реалізації стратегічних завдань України в енергетичній галузі , виходячи з поточної ситуації, втілити конкретні кроки у найважливіших напрямках, запропоновані вченими і фахівцями, спрямовані на поліпшення динаміки її розвитку:

Десятки країн світу задекларували швидкі темпи переходу їх енергетичних систем від традиційних джерел енергії на сто відсоткове енергозабезпечення від відновлюваних джерел енергії. Україна, на виконання своїх міжнародних зобов’язань, прийнятих на екологічних форумах (таких, як «Клімат-Париж») та маючи значні ресурси відновлюваних джерел енергії і біоенергетики, має значно пришвидшити темпи заміни своїх об’єктів енергогенерації, що заподіюють шкоду навколишньому середовищу, об’єктами відновлюваних джерел енергії і циклічної біоенергетики. Для здійснення цієї задачі, експертами запропоновані заходи:

розробити Програму державної підтримки відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива до 2035 року з урахуванням збільшення частки відновлюваних джерел енергії у загальному балансі потужностей паливно-енергетичного комплексу України;

підтримати роботи у сфері створення демонстраційних об’єктів відновлюваної енергетики за всіма існуючими напрямками відновлюваних джерел енергії;

докладати зусиль в напрямку залучення інвестицій, грантів та іншої міжнародної фінансової допомоги для розвитку об’єктів альтернативної енергетики;

продовжити вдосконалення законодавчої бази з розвитку ВДЕ, для чого вважаємо за доцільне запропонувати і здійснити заходи щодо прискорення розробки та продовження роботи в напрямку введення в дію в установленому порядку відповідних Законів України:

“Про раціональне використання земель під будівництво об’єктів відновлюваної

енергетики”;

“Про створення енергетичних плантацій”;

“Про розвиток геотермальної енергетики”;

“Про лізинг обладнання для комплектації об’єктів відновлюваної енергетики”.

зважаючи на аграрний статус України  у міжнародній спеціалізації виробництва товарів та послуг в якості пріоритету розглядати суттєве розширення використання відходів сільськогосподарської діяльності для забезпечення виробництва теплової та електричної енергії. Технічно досяжний потенціал біоенергетики 16 млн. т.у.п. дає можливість суттєво змінити енергетичний баланс країни та знизити фінансові витрати на енергозабезпечення роботи промисловості та комунального господарства;

впровадити до 2020 року на полігонах твердих побутових відходів вітчизняні технології утилізації звалищного газу, що дасть змогу скоротити викиди вуглекислоти на 12 млн.т, виробляти додатково 230 МВт електроенергії та замістити 0.5 млрд. куб. м природного газу щорічно;

Змінити недосконалий принцип тарифоутворення на теплову енергію з ВДЕ (собівартість + 6%) на більш ринковий  (тариф з газу – 10%), для чого прийняти в цілому  ЗП № 4334 від 30.03.2016, який наразі прийнято у першому читанні (Деталі: http://www.epravda.com.ua/columns/2016/10/9/607649/);

В Україні, яка проголосила побудову власної економіки на ринкових засадах, фактично, не існує конкурентних ринкових відносин. Енергетична галузь, у якій панують протекціонізм, лобізм і монополізм, являє собою, напевно, найнеринковішу з усіх, що реально загрожує її модернізації і розвитку. Тому, серед найнагальніших завдань уряду і парламенту країни є:

Запустити конкурентний ринок тепла в централізованому теплопостачанні України. Розробити і прийняти відповідне  законодавство і підзаконні акти.
(Деталі:

http://uabio.org/uabio-news/3171-concept-of-competitive-heat-market-in-ukrainian-district-heating
http://gazeta.dt.ua/energy_market/yaka-model-rinku-teplovoyi-energiyi-potribna-ukrayini-_.html
http://www.epravda.com.ua/columns/2016/10/27/608842/).

У країнах світу з розвиненим енергетичним ринком , частка енергії у загальному балансі, виробленої приватними домогосподарствами стає дедалі помітнішою. У створенні ринкових відносин величезну роль відіграють суспільний ентузіазм і ініціативність, побудовані на сучасній енергетичній свідомості, індивідуальній енергонезалежності і енергобезпеці, які ґрунтуються на повазі до приватної власності, свободи і ініціативи, гарантованих Конституцією України. З метою широкого залучення населення країни до проведення енергетичних реформ, необхідно:

розблокувати реформу ЖКГ шляхом прийняття закону про ЖКГ, який розширить права і повноваження ОСББ, роблячи їх реальними суб’єктами господарювання, зацікавленими у модернізації теплової і електричної інфраструктур об’єктів житлового і соціального призначення;

розблокувати фінансове забезпечення реформи ЖКГ шляхом: обов’язкової монетизації субсидій на послуги ЖКГ, якими можуть скористатися ОСББ, доступу до реально працюючих фінансових програм по забезпеченню енергоефективності будівель, забезпечення умов для інвестування в модернізацію системи ЖКГ;

розробити ефективну соціальну енергетичну політику з метою залучення громадян країни до активної участі у проведенні в Україні енергетичних реформ. Під час розробки Стратегії розвитку енергетичної галузі в Україні впровадити показники (індикатори) соціальної активності населення у проведенні реформ.

З метою прискореного інноваційного розвитку енергетичної галузі країни, створення і використання національних інноваційних розробок і технологій, необхідно:

збільшити бюджетне і позабюджетне фінансування розробок сучасних енергоефективних технологій галузевою і академічною наукою і ефективно впроваджувати їх у життя.

Закликаємо уряд і парламентарів країни, центральні і місцеві органи влади, громадські організації і політичні сили, вчених, фахівців, винахідників і громадян країни застосувати свої вміння і таланти на швидке перетворення недолугої пострадянської енергетичної системи країни у модернову інноваційну галузь третього тисячоліття, гідну сучасного і прийдешніх поколінь українців!

Завантажити.